Mea Fysio Nijmegen Centrum, Vlaamsegas 2, 6511 HR Nijmegen

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens het sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten.

Of voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten. Ook voor mensen die op dit moment niet sporten maar dat wel willen. Hoe pakt u dit aan?

Wat is sportfysiotherapie?

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag, desnoods met een alternatief trainingsschema om uw conditie te behouden. De therapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u is.

Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Er kan gekozen worden uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau.

Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?

  • Sportblessures
  • Andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
  • Blessurepreventie advies
  • Advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
  • Sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering
  • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen

Of sportfysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling en is tevens afhankelijk van uw eigen inzet. De behandeling is ook gericht op het voorkomen van herhaling van dezelfde blessure. Zo kan er bijvoorbeeld ook gekeken worden naar uw sportschoenen, de opbouw van uw training , de ondergrond waar u op traint en het materiaal waar u mee traint.

Voorkomen is beter dan genezen!

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?
Tijdens de eerste behandeling voert de sportfysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de u. Ook voert hij een lichamelijk onderzoek uit. De sportfysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de sportfysiotherapeut of u andere lichamelijke problemen hebt die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Sportfysiotherapeut Gert-Jan Verhoeven

“Sport is mijn passie; ik begeleid dan ook graag sporters. De sportfysiotherapie onderscheidt zich van de fysiotherapie door het hogere einddoel dat men nastreeft. Ik probeer de sporter zodanig te behandelen en te begeleiden dat hij weer volledig op niveau kan presteren, ongeacht of dit het niveau van een recreant of wedstrijdsporter is. De begeleiding kan bestaan uit het behandelen van sportblessures, het begeleiden met trainingschema’s of het geven van voedingsadviezen.

Ik train volgens het programma van Toine van de Goolberg en Bert van Wingerden. Bij het Krachtrevalidatiesysteem maak ik gebruik van trainingschema’s met duidelijke instructiefoto’s voor de oefeningen. Ik probeer functioneel te trainen, gericht op rompstabiliteit, krachtuithoudingsvermogen, maximale kracht, snelkracht, explosieve kracht, specifieke kracht en plyometrie”.

 

 


Voor het maken van een afspraak of het stellen van een vraag bel 0 644 503 803 of vul onderstaand formulier in.

 

Call Now Button